نتایج جستجوی تگ "hack"

برنامه هایی با بیش از 200 میلیون نصب دارای ضعف های امنیتی هستند!

تاریخ درج: 15 آذر 99

متخصصان در کتابخانه های گوگل ضعف امنیتی پیدا کرده بودند که هم اکنون در بسیاری از برنامه های موجود در گوگل پلی وجود دارد. این آسیب پذیری میتواند منجر به دسترسی افراد غریبه به اطلاعات موجود در موبایل فرد قربانی شود.