نتایج جستجوی تگ "سیسکو"

سیسکو بروزرسانی امنیتی را جهت وصله کردن آسیب پذیری شدید موجود در سرویس Smart Software Manager (SSM) On-Perm منتشر کرده است

تاریخ درج: 04 اسفند 98

سیسکو نقص مهمی را در محصول Cisco Smart Software Manager On-Prem خود کشف کرده است. این ابزار برای مدیریت لایسنس سیسکو بدون نیاز به اتصال اینترنتی می باشد که در سازمانهایی که شرایط امنیتی حساس دارند مورد استفاده قرار می گیرد.