cybersecurity

بیت دیفندر پیشروی امنیت مجازی، در انتقال بهترین راه حل های جلوگیری، شناسایی و پاسخ گویی در سرتاسر جهان.

محافظ بیش از میلیون مشتری، سازمان ها و محیط های دولتی، بیت دیفندر راه حل مورد اطمینان سازمان ها برای از بین بردن تهدید ها، حفاظت از اطلاعات شخصی و همچنین انعطاف پذیری امنیتی را فعال میسازد.

با سرمایه گذاری عمیق در تحقیقات و توسعه‌، آزمایشگاه بیت دیفندر توانسته است بیش از 400 تهدید جدید را در هر دقیقه شناسایی و 30 میلیارد تهدید امنیتی را روزانه تایید کند. این شرکت پیشگام خلاقیت در تکنولوژی برای محافظت در نرم افزار های ضد بدافزار، امنیت IoT، آنالیز رفتار و هوش مصنوعی است و تکنولوژی توسط بیش از 150 برند برتر تکنولوژی لایسنس شده است.

بیت در سال 2001 تاسیس شده است و مشتری در 170 کشور در سرتاسر دنیا دارد.