بهترین آنتی ویروس

اعتمادی در حال رشد

با شبکه ای جهانی متشکل از 500 میلیون دستگاه، بیت دیفندر دارای بزرگترین زیرساخت امنیتی در جهان است، رسیدگی به 11 میلیارد درخواست امنیتی در روز، بیت دیفندر شناسایی میکنه، پیش بینی میکنه و در کمتر از 3 ثانیه بهترین رفتار را نسبت به خنتی سازی هر نوع آلودگی جدید در هر جایی از دنیا انجام می دهد

نوآوری های ما حاصل اعتماد خانواده ها و شرکت های بزرگی در بیش از 150 کشور می باشد و توانستیم جوایز زیادی را نیز بدست بیاوریم.