12 تاپیک

ترفند هوشمندانه توسعه دهندگان برنامه های اندروید جهت فریب کاربران به منظور نصب نرم افزار

تاریخ درج: 29 خرداد 97
ترفند هوشمندانه توسعه دهندگان برنامه های اندروید جهت فریب کاربران به منظور نصب نرم افزار

یک متخصص در زمینه امنیت برنامه های اندرویدی به کاربران هشدار داد که برخی از توسعه دهندگان برنامه های اندروید کم ارزش یک ترفند جدید برای فریب دادن کاربران در مورد نصب برنامه های خود پیدا کردند.