434 تاپیک

شناسه منحصر به فرد کاربری آنتی ویروس کسپرسکی اجازه ردیابی وب را به شخص ثالث می دهد.

تاریخ درج: 28 مرداد 98
شناسه منحصر به فرد کاربری آنتی ویروس کسپرسکی اجازه ردیابی وب را به شخص ثالث می دهد.

آنتی ویروس کسپرسکی برای صفحات وب بازدید شده توسط کاربران خود یک شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر سیستم اعمال می کند. این کار در اواخر سال 2015 آغاز شد که برای ردیابی علایق کاربر استفاده میشود.