274 تاپیک

تلفن های اندروید ارزان و کنترل کیفی ضعیف منجر به آلودگی میشود

تاریخ درج: 11 مهر 97
تلفن های اندروید ارزان و کنترل کیفی ضعیف منجر به آلودگی میشود

گستردگی تلفن های اندروید قیمت پایین یکی از دلایل محبوبیت این سیستم عامل در سراسر جهان است. متاسفانه تلفن های قیمت پایین در اکثر مواقع به معنای درآمد عملیاتی کمتر و در نتیجه کنترل کیفی پایین تر است.

حمله ی CSS موجب ریستارت شدن سیستم آیفون و مک میشود

تاریخ درج: 27 شهریور 97

ک حمله ی جدید اخیرا شناسایی شده که باعث ریستارت سیستم عامل های IOS میشود و همچنین باعث فریز شدن سیستم عامل های مک میشود که در نتیجه ی باز کردن وب سایتی است که شامل کد های CSS و HTML میباشد. ویندوز و لینوکس از این باگ مبرا هستند.