296 تاپیک

شرکت کسپرسکی متهم به جاسوسی از سازمان های دولتی

تاریخ درج: 27 شهریور 96

دولت فدرال آمریکا در روز چهارشنبه دستوری جهت حذف محصولات کسپرسکی از سازمان های دولتی را صادر کرد. لابراتوری کسپرسکی توسط سازمان FBI زیر ذره بین است که سعی دارد لینک و ارتباطی بین این سازمان امنیتی با سازمان اطلاعات روسیه پیدا کند.

معرفی محصول Bitdefender HVI

تاریخ درج: 22 شهریور 96

در این مقاله به معرفی محصول جدید Bitdefender HVI میپردازیم. این محصول منحصرا برای ممانعت از ورود هرگونه باج افزار، بد افزار و اکسپلویت های آلوده طراحی شده است.