296 تاپیک

یکپارچه سازی در ساختار بیت دیفندر

تاریخ درج: 02 مهر 96

محصول بیت دیفندر گراویتی زون شامل معماری کاملا متفاوت نسبت به دیگر محصولات آنتی ویروس بوده که با بهره گیری از تکنولوژی های طراحی شده توسط بیت دیفندر به جهت ایجاد امکان مدیریت یکپارچه و متمرکز، فارغ ار فیزیکی یا مجازی بودن سیستم ها، تمامی امکانات امنیتی یک سازمان را بطور کامل پوشش میدهد.

مدیریت متمرکز در ساختار بیت دیفندر

تاریخ درج: 02 مهر 96

محصول بیت دیفندر گراویتی زون شامل معماری کاملا متفاوت نسبت به دیگر محصولات آنتی ویروس بوده که با بهره گیری از تکنولوژی های طراحی شده توسط بیت دیفندر به جهت ایجاد امکان مدیریت یکپارچه و متمرکز، فارغ ار فیزیکی یا مجازی بودن سیستم ها، تمامی امکانات امنیتی یک سازمان را بطور کامل پوشش میدهد.