369 تاپیک

افزونه های مرورگر میتوانند منجر به تخریب سیستم شما شوند

تاریخ درج: 09 اسفند 96

در این مقاله قصد داریم تا افرونه‌های مرورگرها را مورد آنالیز قرار دهیم و بیاموزیم که چگونه خطرات آنها را به حداقل برسانیم. اما در ابتدا بهتر است افزونه‌ها را بهتر بشناسیم و کارایی آنها را مشاهده کنیم.