274 تاپیک

نرم افزار های آپدیت نشده سیستم کاربران را در معرض آلودگی قرار میدهد

تاریخ درج: 03 بهمن 97

بر اساس یک مدل نمونه از 163 میلیون سیستم، 55 درصد تمامی نرم افزار های نصب شده بر روی سیستم های شخصی که دارای ویندوز هستند به روز رسانی نشده اند و منقضی شدند. این آمار طبق گزارشی از سوی avast تهیه شده است. این نرم افزار های منقضی وضعیت سیستم کاربران را به دلیل برطرف نشدن نقص ها و رخنه های امنیتی به خطر می اندازد.

چگونه در برابر باج افزاران در امان باشیم

تاریخ درج: 05 دی 97
چگونه در برابر باج افزاران در امان باشیم

باج افزار یک بد افزار میباشد که دسترسی به بخشی از سیستم را میبندد تا وقتی که میزان مبلغ درخواستی به باج گیران ( هکران ) پرداخت شود. چندی از مثال های بارز شامل CryptoLocker, Cryptowall, WannaCry و Petya میباشند.