471 تاپیک

یکپارچه سازی در ساختار بیت دیفندر

تاریخ درج: 02 مهر 96

محصول بیت دیفندر گراویتی زون شامل معماری کاملا متفاوت نسبت به دیگر محصولات آنتی ویروس بوده که با بهره گیری از تکنولوژی های طراحی شده توسط بیت دیفندر به جهت ایجاد امکان مدیریت یکپارچه و متمرکز، فارغ ار فیزیکی یا مجازی بودن سیستم ها، تمامی امکانات امنیتی یک سازمان را بطور کامل پوشش میدهد.

مدیریت متمرکز در ساختار بیت دیفندر

تاریخ درج: 02 مهر 96

محصول بیت دیفندر گراویتی زون شامل معماری کاملا متفاوت نسبت به دیگر محصولات آنتی ویروس بوده که با بهره گیری از تکنولوژی های طراحی شده توسط بیت دیفندر به جهت ایجاد امکان مدیریت یکپارچه و متمرکز، فارغ ار فیزیکی یا مجازی بودن سیستم ها، تمامی امکانات امنیتی یک سازمان را بطور کامل پوشش میدهد.

شرکت کسپرسکی متهم به جاسوسی از سازمان های دولتی

تاریخ درج: 27 شهریور 96

دولت فدرال آمریکا در روز چهارشنبه دستوری جهت حذف محصولات کسپرسکی از سازمان های دولتی را صادر کرد. لابراتوری کسپرسکی توسط سازمان FBI زیر ذره بین است که سعی دارد لینک و ارتباطی بین این سازمان امنیتی با سازمان اطلاعات روسیه پیدا کند.