471 تاپیک

نقض امنیتی بزرگ یاهو

تاریخ درج: 14 مهر 96

یاهو بر این باور است که در سال ۲۰۱۳، سه میلیارد حساب کاربری مورد حمله قرار گرفته‌اند و نه – آن‌طور که پیش‌تر عنوان شده بود - یک میلیارد!