200 تاپیک

حساب کاربران شرکت آدیداس هک شد

تاریخ درج: 08 تیر 97
حساب کاربران شرکت آدیداس هک شد

شرکت ورزشی آدیداس دیروز بعد از ظهر اعلام کرد که مهاجمین به اطلاعات محرمانه ای شرکت نفوذ کرده اند که کمپانی اذعان دارد که خریداران مربوط به وب سایت آمریکا را تحت تاثیر قرار داده است.