263 تاپیک

چگونه در برابر باج افزاران در امان باشیم

تاریخ درج: 05 دی 97
چگونه در برابر باج افزاران در امان باشیم

باج افزار یک بد افزار میباشد که دسترسی به بخشی از سیستم را میبندد تا وقتی که میزان مبلغ درخواستی به باج گیران ( هکران ) پرداخت شود. چندی از مثال های بارز شامل CryptoLocker, Cryptowall, WannaCry و Petya میباشند.