175 تاپیک

مایکروسافت جویستیک جدید ایکس باکس را برای معلولین طراحی میکند

تاریخ درج: 28 اردیبهشت 97

مایکروسافت دو روز پیش از کنترلر جدید ایکس باکس وان خود که منحصرا برای بازیکنان معلول طراحی شده است رونمایی کرد. از آنجایی که هر شخص معلول نیاز های متفاوتی دارد، این طراحی منحصر به فرد قابل تغییر مطابق شرایط آن فرد معلول میباشد.