تست محافظت همیشگی برترین آنتی ویروس ها 2017 ( نوامبر)

سایت مستقل av-comparatives.org بیت دیفندر را با بالاترین میزان شناسایی و تنها یک شناسایی اشتباه در نمودار مقایسه ی خود لحاظ کرده است. نمایندگی بیت دیفندر (پانا فناور پارسیان) در زمینه ی بیت دیفندر سازمانی و بیت دیفندر خانگی نیز به ارائه خدمات و پشتیبانی بیت دیفندر میپردازد.

تست محافظت همیشگی سایت مستقل Av-Comparatives.org در ماه نوامبر شامل 20 آنتی ویروس برتر در زمینه ی امنیت شبکه و سیستم میباشند. این مقایسه توسط محققان و کارشناسان امنیتی مجموعه av-comparatives.org انجام میشود و میزان درصد شناسایی و خطای آنتی ویروس را نشان میدهد.

رتبه اول : Panda  - Tencent - Vipre | شناسایی: 100% ، خطا : 0

رتبه دوم : Bitdefender | شناسایی: 100% ، خطا : 1

رتبه سوم : Trend Micro| شناسایی: 99.8% ، خطا : 4

رتبه چهارم : F-Secure | شناسایی: 100% ، خطا : 15

رتبه پنجم : Symantec | شناسایی: 99.7% ، خطا : 4

رتبه ششم : Emsisoft | شناسایی: 99.7% ، خطا : 0

رتبه هفتم : Kaspersky | شناسایی: 99.7% ، خطا : 0

رتبه هشتم : McAfee | شناسایی: 99.7% ، خطا : 0

رتبه نهم : Avast | AVG | شناسایی: 99.7% ، خطا : 2

رتبه دهم : Microsoft | شناسایی: 99.6% ، خطا : 1

رتبه یازدهم : Bullguard| شناسایی: 99.1% ، خطا : 6

رتبه دوازدهم : ESET | شناسایی: 98.4% ، خطا : 0

رتبه سیزدهم : ESCAN | شناسایی: 98.4% ، خطا : 1

رتبه چهاردهم : Fortinet | شناسایی: 98.4% ، خطا :7

رتبه پانزدهم : ESET | شناسایی: 98.5% ، خطا : 1

رتبه شانزدهم : Adware | شناسایی: 98.1% ، خطا : 0

رتبه هفدهم : Seqrite | شناسایی: 97.8% ، خطا : 0

رتبه هجدهم : McAfee | شناسایی: 96.8% ، خطا : 3

رتبه نوزدهم : CrowdStrike | شناسایی: 95.6% ، خطا : 0

توضیحات:  آنتی ویروس بیت دیفندر در تست های ممتد لابراتوری مستقل av-comparatives.org بدون شک در جایگاه 3 آنتی ویروس برتر حضور داشته است.بیت دیفندر سازمانی و بیت دیفندر خانگی هر دو مشترکا بخشی از این آمار درخشان بیت دیفندر  را تشکیل میدهند. امکان خرید آنتی ویروس سازمانی از نمایندگی بیت دیفندر (پانا فناور پارسیان) و همچنین آنتی ویروس خانگی نیز میسر است. تیم فنی پانا مجهز به نمایندگی بیت دیفندر  در زمینه ی بیت دیفندر خانگی و بیت دیفندر سازمانی میباشد.