مقامات روسیه درصدد مسدود سازی تلگرام

مقامات روسیه درصدد مسدود سازی تلگرام

مقامات روسیه درخواست دسترسی به پیام های تلگرام شهروندان روس را دارند.

مقامات روسی، شرکت تلگرام را  بدلیل در اختیار قرار ندادن دسترسی به اطلاعات کاربران روس خود، 800 هزار روبل (14 هزار دلار) جریمه کرده اند. این دسترسی شامل یک نقطه اتصال رمزنگاری شده به سازمان FSB ( سرویس امنیتی فدرال روسیه) میباشد.
این جریمه دیروز توسط دادگاه عالی موسکو علیه کمپانی تلگرام تصویب شد. چرا که کمپانی از رمزنگاری صحبت های شش خط مکالمه از طریق این نرم افزار خودداری کرده است.

 این در خواست در تاریخ 12 ژوئن به دفتر تلگرام ارسال شد. تلگرام درخواست را نپذیرفت و در تاریخ 31 اوت، مقامات روسی اطلاعیه ای مبنی بر اعلام درخواست خود در رابطه با مظنون کردن این کمپانی ارتباطی ارسال کردند. پروسه ای که در تاریخ 14 سپتامبر آغاز کرده بودند.

پاول دورف، مدیرعامل و صاحب امتیار تلگرام، هر دو درخواست را در شبکه های اجتماعی انتشار کرد که وی هیچوقت کد های رمزنگاری پیام های تلگرام را در اختیار سازمان امنیتی فدرال روسیه یا هرگونه سازمان دولتی یا خصوصی قرار نخواهد داد.

در اوایل این ماه، و روز های بعد آن که اخطاریه از سوی مقامات روسی دولتی دریافت میشد، دورف در توییتر نیز اعلام کرده بود که سازمان FBI نیز از وی و کارمندانش نیز درخواست همچین دسترسی های غیرقانونی را نیز داشته است اما نه در قالب درخواست های رسمی، همچون FSB.

بر اساس پیغامی در شبکه اجتماعی VK که دیروز منتشر شد. دورف اذعان داشت: " درخواست های سازمان FSB از نظر فنی عملی نمیباشد.

بر اساس اظهارات دورف: " علاقه ی سازمان FSB برای دسترسی به مکاتبات شخصی حقوق شهروندی و حفظ اطلاعات شخصی شهروندان را زیر پا میگذارد.

بر اساس گزارشی در پایان سپتامبر انتظار میرود که روسیه از تلگرام درس عبرتی برای دیگر نرم افزار هایی که با سازمان و دولت همکاری نمیکنند بسازد.

به احتمال زیاد، روسیه سرویس های ارائه دهندگان اینترنت را مجبور به بستن تلگرام در آینده ای نزدیک خواهد کرد گرچه مقامات رسمی در کرملین دیروز اعلام کردند که در حال حاضر برنامه ای برای بستن و بن کردن تلگرام ندارند.

دورف همچنان اعلام نمود که قصد پرداخت این جریمه را خواهد داشت.