شرکت Nvidia در حال بررسی یک حمله سایبری احتمالی است.

شرکت Nvidia در حال بررسی یک حمله سایبری احتمالی است.

شرکت آمریکایی Nvidia تایید کرده است که در حال بررسی یک "حادثه" است که طبق گزارش، تعدادی از سیستم هایش را برای دو روز از کار انداخته است.

شرکت آمریکایی Nvidia تایید کرده است که در حال بررسی یک "حادثه" است که طبق گزارش، تعدادی از سیستم هایش را برای دو روز از کار انداخته است.
همانطور که ابتدا توسط Telegraph گزارش شد، سیستم ها تحت تاثیر چیزی شبیه حمله سایبری به نظر میرسند که شامل ابزار های توسعه و ایمیل های شرکت میشوند.

قطع برق گزارش شده حاصل نفوذ به شبکه بوده، و همچنان معلوم نیست که آیا اطلاعات هیچ مشتری یا سازمانی در این حادثه دزدی شده است یا خیر.
شرکت Nvidia اعلام کرده است که این حادثه همچنان در حال ارزیابی است و فعالیت های تبلیغاتی این شرکت تحت تاثیر قرار نمیگیرد.

نماینده Nvidia : "ما در حال بررسی این حادثه هستیم. شرکت ما و فعالیت های تبلیغاتی بدون تاثیر باقی میمانند."
" ما همچنان در حال ارزیابی طبیعت و محدوده‌ی این حادثه هستیم و اطلاعات بیشتری برای به اشتراک گذاری در حال حاضر نداریم."

یک کارمند این شرکت این حادثه را اینطور توصیف کرده است : " کاملا در معرض خطر".
برخی از گزارش ها حدس میزنند که روسیه مسئول این حادثه است.

 

منبع : www.bleepingcomputer.com