فیسبوک بیش از یک میلیارد چهره‌‌ی ذخیره شده درسیستم تشخیص چهره را حذف میکند.

فیسبوک بیش از یک میلیارد چهره‌‌ی ذخیره شده درسیستم تشخیص چهره را حذف میکند.

فیسبوک اعلام کرده است که دیگر از سیستم تشخیص چهره بر روی این پلتفرم استفاده نخواهد کرد و پروفایل بیش از میلیارد چهره ای که بر روی این سیستم ذخیره شده بود را حذف خواهد کرد.

فیسبوک اعلام کرده است که دیگر از سیستم تشخیص چهره بر روی این پلتفرم استفاده نخواهد کرد و پروفایل بیش از میلیارد چهره ای که بر روی این سیستم ذخیره شده بود را حذف خواهد کرد.
سیستم تشخیص چهره فیسبوک عکس های گرفته شده از کاربران تگ شده را آنالیز میکند و با تصاویر پروفایل ارتباط میدهد تا یک تشخیص دهنده خاص یا یک قالب ایجاد کند. بعدا این قالب برای تشخیص کاربران در تصویر آپلود شده استفاده میشود و یا به صورت خودکار افراد را در Memories تگ میکند.
در حال حاضر، یک هفته پس از تغییر نام تجاری به Meta، فیسبوک اعلام کرده است که آن ها قابلیت Face Recognition را کنار گذاشته و تمام قالب های پروفایل را که توسط سیستم ایجاد شده بودند، حذف خواهد کرد.
نایب رئیس هوش مصنوعی فیسبوک Jerome Pesenti، در یک بیانیه عمومی اعلام کرده است که " در بسیاری از شرایط خاص هوش مصنوعی میتواند مفید باشد اما نیاز است تا در مقابل رشد نگرانی ها بابت استفاده از این تکنولوژی در کل بررسی شود"
" نگرانی های بسیاری بابت جایگاه تکنولوژی تشخیص چهره در جامعه وجود دارد، و قانونگذاران همچنان در حال بررسی هستند تا قوانین واضحی برای مدیریت آن فراهم کنند."
" در میان این وضعیت تردید، ما معتقد هستیم که محدود کردن استفاده از تشخیص چهره به یک سری استفاده محدود کار مناسبی است."
برخی از این نگرانی ها برای فیسبوک قابل توجه بوده اند، که اخیرا باعث شده فیسبوک درگیر یک دعوای حقوقی 650 میلیون دلاری با ایالت ایلینوی شود که ادعا میکند فیسبوک اطلاعات بیومتریک کاربرانش را بدون تایید آن ها جمع آوری کرده است.
در حالی که این تغییر به نوعی یک پیروزی برای مدافعان حریم شخصی محسوب میشود، اما در عوض نوعی معاوضه تلقی میشود چرا که بیش از یک سوم کاربران روزانه فیس بوک آن را انتخاب کرده اند و از قابلیت شناسایی چهره نیز استفاده میکنند.
برخی از قابلیت های فیسبوک که انتظار میرود همانند گذشته کار نکنند عبارتند از :

  • تکنولوژی ما به صورت خودکار دیگر چهره ها را تشخیص نخواهد داد اگر چهره های مردم در Memories، تصاویر یا ویدو ها ظاهر شوند.
  • مردم دیگر نمیتوانند قابلیت تشخیص چهره را برای تگ های پیشنهادی یا تگ در کنار اسمشان برای تصاویر و ویدوهایی که ممکن است ظاهر شده باشند را فعال کنند. ما همچنان توصیه میکنیم که مردم پست ها را به صورت دستی تگ کنند، تا به شما یا دوستانتان کمک کند که بدانید چه کسی در یک تصویر یا ویدو است.
  • این تغییر همچنین AAT ها را تغییر میدهد، یک تکنولوژی که اجازه میداد تا توضیحاتی از تصاویر را برای افراد نابینا یا دارای مشکل بینایی ایجاد کند. AAT در حال حاضر افراد را در 4% از تصاویر تشخیص میدهد. پس از تغییرات، AAT همچنان میتواند تشخیص دهد که چه تعداد افرادی در تصویر هستند، اما دیگر نمیتواند افراد را به کمک تشخیص چهره شناسایی کند.
  • اگر شما انتخاب کرده باشید که از سیستم تشخیص چهره ی ما استفاده کنید، ما قالبی که برای شناسایی شما استفاده میکردیم را حذف خواهیم کرد. اگر شما قابلیت تشخیص چهره را خاموش کرده باشید، قالبی برای شما ایجاد نشده و تغییری ایجاد نخواهد شد.

فیسبوک اعلام کرده است که سیستم تشخیص چهره را خاموش خواهند کرد و قالب های کاربران را در هفته های آتی حذف خواهد کرد.

www.bleepingcomputer.com