گوگل کروم قابلیت های جدیدی به Progressive Web App ها اضافه میکند.

گوگل کروم قابلیت های جدیدی به Progressive Web App ها اضافه میکند.

همانطور که بیشتر شرکت ها و توسعه دهندگان مستقل در حال جا به جایی به Progressive Web App ها به عنوان راه حلی برای برنامه های نیتو هستند، مایکروسافت و گوگل به آرامی در حال اضافه کردن این قابلیت ها هستند تا تجربه‌ی بهتری برای کاربران این دسته از برنامه ها در ویندوز و محیط های دیگر فراهم کنند.

همانطور که بیشتر شرکت ها و توسعه دهندگان مستقل در حال جا به جایی به Progressive Web App ها به عنوان راه حلی برای برنامه های نیتو هستند، مایکروسافت و گوگل به آرامی در حال اضافه کردن این قابلیت ها هستند تا تجربه‌ی بهتری برای کاربران این دسته از برنامه ها در ویندوز و محیط های دیگر فراهم کنند.
برای کسانی که با Progressive Web App (یا به اختصار PWA) ها آشنا نیستند: این یکی از جدید ترین تکنولوژی ها است که به هرکسی اجازه میدهد از وبسایت ها به عنوان محیط نیتو برنامه های موبایل یا ویندوز استفاده کنند.
در آخرین تلاش برای بهبود تجربه‌ی استفاده از این دسته از اپ ها، به نظر میرسد گوگل در حال کار بر روی یک API جدید است که به PWI ها اجازه میدهد تا فایل ها را در file system سیستم عامل هندل کنند. (بخوانند)
در یک مرورگر، هندل کننده فایل نماینده‌ی قابلیت یک برنامه‌ی تحت وب با یک MIME یا اکستنشن داده شده است. به عنوان مثال، وقتی شما یک ویرایش کننده‌ی عکس دانلود میکنید، برنامه میتواند دسترسی خود به انواع فرمت های عکس را رجیستر کند.
طبیعتا، شمار انتظار دارید که برنامه های تحت وب بتوانند تصاویر در فرمت های متفاوت باز کنند بخصوص وقتی شما بر روی تصاویر کلیک میکنید. در حالی که برنامه های تحت وب میتوانند این قابلیت را رجیستر کنند ولی همچنان پشتیبانی این قابلیت به پروژه کرومیوم اضافه نشده است.
در این سند، گوگل اعلام کرده است که هدف این پروژه‌ی جدید بهبود شفافیت بین برنامه های تحت وب و برنامه های نیتو و انتقال "تجربه‌ی استوار تر برای کاربران است".
به عنوان بخشی از به روزرسانی بعدی برنامه های تحت وب، گوگل در حال کار بر روی اجازه‌ی دسترسی PWA ها برروی فایل های مورد نظر و رجیستر کردن این دسترسی است.

برنامه های تحت وب

برای فعالسازی این قابلیت، گوگل در حال کار برروی یک فایل API دسترسی است.

برنامه های تحت وب

www.bleepingcomputer.com