توسعه دهندگان باج افزار Babuk، بر روی اخاذی اطلاعات دزدی شده تمرکز میکنند!

توسعه دهندگان باج افزار Babuk، بر روی اخاذی اطلاعات دزدی شده تمرکز میکنند!

یک پیام جدید از توسعه دهندگان باج افزار Babuk منتشر شده که اعلام کرده است این گروه به دنبال اخاذی از طریق اطلاعات به سرقت رفته است و به قفل گذاری کامیپوتر های قربانیان اتکا نمیکند.

یک پیام جدید از توسعه دهندگان باج افزار Babuk منتشر شده که اعلام کرده است این گروه به دنبال اخاذی از طریق اطلاعات به سرقت رفته است و به قفل گذاری کامیپوتر های قربانیان اتکا نمیکند.
این توضیحات پس از دو پیام های قبلی گروه که حذف شده بودند منتشر شده است.
اخاذی اطلاعات دزدی شده
ظاهرا این گروه رویه متفاوتی نسبت به گذشته خود که شامل درآمد از باج افزار بوده و استفاده از آن به عنوان اهرم فشار بوده، پیش گرفته است. 
با توجه به سومین پیام “Hello World” پست شده در وبسایت انتشار اطلاعات لو رفته این تیم، مولفه رمز گذاری اطلاعات آن ها تغییر کرده است.
خارج کردن اطلاعات برای باج بالاتر فعالیتی بود که توسط باج افزار Maze در نوامبر 2019 شروع شد و توسط بسیاری از گروه های دیگر مورد استفاده قرار گرفت.
در شروع 2021، مشخص شد که باج افزار Clop یک سری حمله های دزدی اطلاعات بر روی شرکت های بزرگ بدون رمز گذاری آن ها انجام داد.
این گروه تعدادی زیاد فایل را به سرقت برد و درخواست مبلغ زیادی را برای لو ندادن یا تجارت آن ها درخواست کرد. تعدادی از قربانی ها باج هایی در حد میلیون ها دلار پرداخت کردند.
در پیام جدید Babuk اعلام کرده که با وجود جدید بودن تیم آن ها در زمینه‌ی باج افزار، آن ها بسیار شناخته شده هستند، آن ها "بهترین نفوذ گران دارک نت را دارند."

babuk

 در حال حاضر برتری اخاذی برای این تیم شناخته نشده است.

منبع www.bleepingcomputer.com