مایکروسافت شبیه ساز حملات سابیری منتشر میکند.

مایکروسافت شبیه ساز حملات سابیری منتشر میکند.

مایکروسافت یک شبیه ساز حملات سایبری اپن-سورس منتشر کرده است که به محققان امنیتی و دانشمندان دیتا اجازه میدهد تا حملات محیط شبکه را شبیه سازی کنند و قدرت خود در مقابل حملات هوش مصنوعی بسنجند.

مایکروسافت یک شبیه ساز حملات سایبری اپن-سورس منتشر کرده است که به محققان امنیتی و دانشمندان دیتا اجازه میدهد تا حملات محیط شبکه را شبیه سازی کنند و قدرت خود در مقابل حملات هوش مصنوعی بسنجند.
این پروژه به عنوان یک پروژه‌ی اپن-سورس با نام ‘CyberBattleSim’ و براساس زبان پایتون منتشر میشود.
تیم تحقیقاتی مایکروسافت 365 این پروژه را پیاده سازی کرده است تا چگونگی دسترسی افراد هکر به شبکه پس از نفوذ را نشان دهد.

شبیه ساز هک

"محیط شامل شبکه ای از رشته های کامپیوتری میشود. پارامتر ها براساس یک توپولوژی دقیق تعیین  شده اند و آسیب پذیری های از پیش تعریف شده که عامل میتواند آنرا اکسپلویت کند." و توضیحات بیشتری که در بلاگ تیم طراح اضافه شده است.
برای ایجاد محیط شبیه سازی شده، محققان رشته های گوناگونی بر روی شبکه ایجاد کرده و نشان میدهند که : سرویس ها بر روی رشته‌ای اجرا میشوند، آسیب آنها و این که دستگاه چگونه محافظت میشود.

شبیه ساز هک

سپس عامل های امنیتی خودکار (افراد هکر) در محیط مستقر شده، جایی که آن ها به طور شانسی اعمالی بر ضد رشته های متفاوت انجام میدهند تا آن ها را کنترل کنند.

شبیه ساز هک

در حالی که ممکن است این فعالیت ها هشدار ها را یک سیستم XDR یا SIEM فعال کنند، مایکروسافت امیدوار است که جامعه‌ی امنیتی بتواند از این شبیه ساز استفاده کند تا درک بهتری از چگونگی آنالیز بعد از نفوذ هوش مصنوعی را بشناسد و در مقابل آن ها دفاع کند.

منبع : www.bleepingcomputer.com