باگ مرورگر Brave لینک های تور را به سرویس های ارائه دهنده DNS لو میدهد!

باگ مرورگر Brave لینک های تور را به سرویس های ارائه دهنده DNS لو میدهد!

مرورگر بریو در حال حل کردن مشکل امنیتی است که باعث میشود لینک های صفحات "تور"ی که شما از آن ها بازدید کرده اید برای سرویس ارائه دهنده DNSتان لو برود.

مرورگر بریو در حال حل کردن مشکل امنیتی است که باعث میشود لینک های صفحات "تور"ی که شما از آن ها بازدید کرده اید برای سرویس ارائه دهنده DNSتان لو برود.
مروگر بریو (Brave) یک مرورگر براساس پروژه کرومیوم است که برای حفاظت از اطلاعات شخصی ایجاد شده که شامل اد بلاکر ، کنترل دیتای حساس و یک مرورگر درونی تور برای وب گردی ناشناس تعبیه شده است.
لینک های تور را فقط میتوان با کمک مرورگر های خاصی که این دسته لینک ها را پشتیبانی میکنند وارد شد. برای مثال : آدرس تور وبسایت DuckDuckGo : https://3g2upl4pq6kufc4m.onion و آدرس تور وبسایت New York Time : https://www.nytimes3xbfgragh.onion هستند.
برای دسترسی به این گونه لینک ها ، مرورگر بریو حالتی به نام ‘Private Windows With Tor’ ایجاد کرده است همانند یک پروکسی شبکه تور عمل میکند.

بریو

البته لازم به ذکر است از لحاظ امنیتی استفاده از مرورگر Tor قوی تر است.

منبع : www.bleepingcomputer.com