شرکت Wasabi مجبور به آفلاین کردن بخش خدمات ابری خود شد.

شرکت Wasabi مجبور به آفلاین کردن بخش خدمات ابری خود شد.

شرکت خدمات ابری Wasabi متحمل یک قطعی پس از سؤاستفاده از دامین به عنوان میزبانی برای بد افزار شد. Wasabi یک شرکت خدمات ابری است که با رقیب هایی همچون Amazon S3 از طریق ارائه خدمات ارزان تر رقابت میکند.

شرکت خدمات ابری Wasabi متحمل یک قطعی پس از سؤاستفاده از دامین به عنوان میزبانی برای بد افزار شد. Wasabi یک شرکت خدمات ابری است که با رقیب هایی همچون Amazon S3 از طریق ارائه خدمات ارزان تر  ، نگرفتن هزینه بابت egress یا API و ... رقابت می کند.

دیروز حدود ساعت 22 به وقت تهران ، کاربران Wasabi بطور ناگهانی متوجه شدند که نمیتوانند به محتویات ذخیره آنلاینشان در دامین wasabisys.com دسترسی پیدا کنند. (1و2و3)
این شرکت در یک گزارش قطع شدن ، تصدیق کرده بود که DNS resolution ها عامل بازده پایین هستند. طبق گزارش : "ما در حال بررسی گزارش مشکل ها در نقاط پایانی از جمله s3.eu-central-1.wasabisys.com ، s3.us-west-1.wasabisys.com ، s3.wasabisys.com هستیم. ما در حال جستجو برای تعیین منبع مشکل هستیم. ما این صفحه ها را بلافاصله پس از دریافت اطلاعات بیشتر بروز میکنیم. "
طبق گزارش ، ثبت کننده دامین آن ها تلاش به برقراری ارتباط با Wasabi در مورد محتوای حاوی بدافزار میزبانی شده بر روی دامین wasabisys.com بوده است. وقتی که گزارش سؤاستفاده فرستاده میشده ، ثبت کننده آن را به ایمیل اشتباهی فرستاده و Wasabi متوجه این قضیه نشده است.
این اشتباه باعث شده ثبت کننده دامین را تعیلق کند که بطور کامل سرویس خدمات ابری را آفلاین کرده است.
بعد از اطلاع از گزارش سؤاستفاده ، Wasabi هاست کاربری را که محتوای بدافزار داشته تعلیق کرده و از ثبت کننده درخواست کرده است تا دامین را دوباره فعال کند. انجام اینکار حدود 13 ساعت به طول انجامیده است.

منبع : www.bleepingcomputer.com