آمریکا دامین هایی که برای حملات فیشینگ از واکسن کورونا سؤاستفاده میکردند را ضبط کرد.

آمریکا دامین هایی که برای حملات فیشینگ از واکسن کورونا سؤاستفاده میکردند را ضبط کرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا دو دامین که وبسایت های رسمی بیوتکنولوژی Moderna و Regeneron (دو شرکتی که درگیر تولید واکسن کرونا هستند) را جعل هویت کرده بودند ، ضبط کرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا دو دامین که وبسایت های رسمی بیوتکنولوژی Moderna و Regeneron (دو شرکتی که درگیر تولید واکسن کرونا هستند) را جعل هویت کرده بودند ، ضبط کرد.
در حالی بطور کامل همانند سایت های واقعی طراحی شده بودند ، این سایت ها توسط دولت فدرال بخاطر اهداف شوم همانند کلاه برداری و آلوده کردن مخاطب ها با بدافزار و جمع آوری اطلاعات حساس و فیشینگ کشف و ضبط شدند.
وزارت دادگستری آمریکا در یک بیانیه رسمی اعلام کرده است : " در حال  افرادی که از این وب سایت ها بازدید داشته باشند پیامی را مبنی بر اینکه این وبسایت توسط دولت فدرال تصاحب شده مشاهده خواهند کرد و به صفحه ی دیگری شامل اطلاعات اضافی هدایت خواهند شد."

همچنین اضافه شده است که : "شهروندان هشیار باقی بمانند" . " اطلاعات شخصی خودشان را وارد نکنند یا لینک های نامطمئن در ایمیلشان را کلیک نکنند که قربانی نشوند".

us

استفاده شده برای جمع آوری اطلاعات شخصی
تحقیقات انجام شده پیرامون دو دامین mordernatx و regeneronmedicals بابت گزارش تیم امنیتی شرکت Moderna صورت گرفت و همچنان در حال تحقیق بر روی این وبسایت های خرابکارانه وجود دارد.
در هر دو موارد ، از بازدید کنندگان درخواست میشد تا از طریق "ارتباط با ما" در وبسایت ها ( که هم اکنون بسته شده اند) به صفحاتی هدایت میشدند که از کاربران اطلاعات حساس را درخواست میکرده است.
دامین mordernatx از طریق یک شرکت در مالزی در تاریخ 8 دسامبر ثبت نام کرده و regeneronmedicals در تاریخ 6 دسامبر در نیجریه ثبت نام شده بود.

وزارت دادگستری آمریکا همچنان اضافه کرده است : " با بستن این وبسایت ها ، دولت از سؤاستفاده ی شرکت های ثالث و انجام جرایم جلوگیری کرد. این افراد از ترس دوران پاندمی سؤاستفاده کرده و تلاش برای دزدی اطلاعات شخصی انجام صورت گرفت."

در حدود 211 میلیون دلار بابت کلاه برداری های مربوط به کرونا دزیده شده است!
بیش از 275000 آمریکایی زیان مالی در حدود 211 میلیون دلار را بخاطر  کلاه برداری های مربوط به دوران کرونا گزارش کرده اند.

منبع : www.bleepingcomputer.com