مایکروسافت سرویس ابری آژور را برای اطلاعات مهم دولت معرفی کرد!

مایکروسافت سرویس ابری آژور را برای اطلاعات مهم دولت معرفی کرد!

مایکروسافت سرویس ابری خود ، آژور را برای ماموریت های حساس و پروژه های دولتی توصیه میکند. این سرویس برای شرکت های دولتی و خصوصی آمریکایی با درجه اهمیت بالا و بسیار حساس تعبیه شده است.

مایکروسافت سرویس ابری خود ، آژور را برای ماموریت های حساس و پروژه های دولتی توصیه میکند.

نایب رئیس ماکروسافت Tom Keane : "امروز ، ما گسترش سرویس ابری فوق امنیتی خود برای دولت آمریکا با قابلیت های جدید در Azure Government و همچنین ارائه یک سرویس ابری جدید برای مشتریانی با اطلاعات بسیار حساس به نام Azure government Top Secret اعلام میکنیم."

با توجه به گفته های Keane مایکروسافت همچنان در تلاش است تا جا پای خود را در همکاری با دولت آمریکا برای پروژه ی جدید Azure Government Top Secret محکم تر کند. آقای Keane همچنین لیست تمام های گزینه ی های موجود برای مشتریان دولتی با توجه به نیازها وشرایطشان منتشر کرده است ، این لیست همچنین شامل تبلیغات برای برای نسخه های عمومی Azure cloud در کنار نسخه های Azure Government و Azure Government Secret منتشر میشود.

microsoft

همچنین Keane اضافه میکند : " گستره ی خدمات ما با توجه درخواست برای نیاز به بازدهی بالاتر تعیین میشود ، که شامل نیاز به بهره وری بیشتر از درون منابع دیتا از هرجایی و همینطور قابلیت گسترش سریع تر کار دوردست میشود. در اضافه ، صاحبان مشاغل از انتخاب بهتر بروز رسانی  سیستم های قدیمی سود خواهند برد ، با یک پلتفرم ابری امن و سازگار برروی استاندارد ها و فریم های باز که با ابزار هایی با گستردگی مهارتی فراوان ، از آنالیز مشاغل تا توسعه گران و محققان دیتا کار میکند. "

مایکروسافت پیشنهاد های Azure Government  را فقط به قسمت های مختلف دولتی آمریکا و شرکت های آمریکایی که در خدمت شهروندان آمریکایی هستند ارائه میکند. همچنین Azure Government  برای ساده سازی خدمات خود را به سطح های مختلفی تقسیم کرده از حساس ترین سیستم های دولتی تا سیستم های ساده تر.

عملکرد جدید و گسترش قابل قبولتر 

مایکروسافت قابلیت هایی جدیدتری برای وزارت دفاع آمریکا ، پلیس و بقیه آژانسها در خدمات ابری Azure Government Secret ارائه کرده است. این خدمات با استفاده از IL6 ، ICD تایید شده است.

در میان آنها ، Keane در ادامه به سرویس Azure Kubernetes Service AKS و Azure Container Instance در ادامه اشاره کرده که امکان گسترش و مدیریت اپ های پک شده را برای توسعه دهندگان راحت تر میکند. Azure Sentinal و Azure Center نیز به Azure Government Secret برای یکپارچه سازی مدیریت تهدید اضافه شده اند. و وقتی که با Azure Monitor همراه شود ، قابلیت های جدید امنیتی "جمع آوری ، تحلیل و دورسنجی دیتا" هم از طرف کنسول داخلی و هم از محیط Azure Environments  بسیار ساده تر میشود.

همچنین Availability Zone و Windows Virtual Desktop نیز به Azure Government اضافه شده اند با FedRAMP High accreditation برای موجودیت بالاتر برنامه ها و اطلاعات بسیار حساس در یک محیط امن کار از هرمکانی تعبیه شده است.

در حال حاضر ، مایکروسافت در حال ارائه 137 Azure Government در FedRAMP High و 97 سرویس در وزارت دفاع است.