نورتون ، آویرا را با 360 میلیون دلار خرید!

نورتون ، آویرا را با 360 میلیون دلار خرید!

شرکت NortonLifeLock امروز اعلام کرد که شرکت آویرا را با خرید نقدی به قیمت 360 میلیون دلار تصاحب کرد.

شرکت NortonLifeLock امروز اعلام کرد که شرکت آویرا را با خرید نقدی به قیمت 360 میلیون دلار تصاحب کرده است.

شرکت Avira Operations که در آلمان قرار دارد ، با استفاده از سرویس فیریمیوم ( که در آن خدمات اصلی رایگان است ولی در صورت نیاز به استفاده از سرویس های بیشتر میتوانند آن را خریداری کنند) در حدود 30 میلیون کاربر جمع کرده است.

برنامه ی فریمیموم سعی میکند تا کاربران به خرید محصولات برنامه ترغیب کند تا درآمد شرکت را تامین کنند. 

با تصاحب آویرا ، نورتون امید دارد تا بازار فریمیوم خود و بازار خود در اروپا و بقیه نقاط را تقویت کند.

مدیر عامل نورتون  Vincent Pilette : " من خیلی خوشحالم تا ورود آویرا به خانواده ی نورتون را خوش آمد بگم. من تلاش میکنم تا امنیتی سایبری را برای همه به ارمغان بیاورم و تصاحب آویرا به رشد کار و مقام ما کمک میکند ، به رشد بین المللی سرعت میبخشد و مدل “go to market” را با استفاده از فریمیوم گسترش میدهیم. بطورفرهنگی ، ما گزینه ی مناسبی هستیم. ما به صورت بی رحمانه ای تمرکز کرده ایم تا محصولات خلاقانه مان را به مشتری برسانیم و ما همیشه اول به مشتری فکر میکنیم. برای همکاری با آویرا لحظه شماری میکنیم."