تقویت لایه های دفاعی بیت دیفندر گراویتی زون به کمک اضافه نمودن قابلیت آنالیز خطای انسانی

تقویت لایه های دفاعی بیت دیفندر گراویتی زون به کمک اضافه نمودن قابلیت آنالیز خطای انسانی

انسان ها با ارزش ترین منابع یک سازمان هستند، اما انسان ها نیز مستعد خطاهایی هستند که ایجاد آسیب پذیری می کند.
بیت دیفندر گراویتی زون اخیرا قابلیتی را برای تحلیل و آنالیز آلودگی ها ارائه میدهد.

همه گیری جهانی نشان داد که مهاجمین برای سوء استفاده از ترس مردم و نیاز آنها به اطلاعات تردیدی نخواهند کرد و هدف حملات آنها عنصر انسانی اکوسیستم دیجیتال است.

گراویتی زون اکنون از آنالیز ریسک انسانی استفاده می کند تا اقدامات کاربران را تجزیه و تحلیل کند و رفتارهایی را که خطرات امنیتی برای سازمان و خود کاربر ایجاد می کنند را شناسایی کند.  ارتقای موتور آنالیز خطر و فعال کردن یک نمایش جامع از وضعیت امنیت واقعی سازمان – شامل خود کاربران و شناسایی نقاط کور سازمان را برای دفاع سایبری ممکن میسازد. میزان خطر به مدیر سیستم این اجازه را می دهد تا سیسام ها و کاربرانی را که در معرض خطر بیشاری هستند را مشخص کند و اقدامات دقیقی را جهت کاهش خطرات بدون اعمال محدودیت انجام دهند.

در تازه ترین تحولات، گراویتی زون بیت دیفندر از طریق ماژول کاهش باج افزار به عنوان یک لایه امنیتی جدید، به کاربران کمک می کند تا از طریق سرویس بکاپ همیشگی فایل ها، حملات باج افزارهای پیشرفته را خنثی کنند.

همچنین جهت رفع نیازهای امنیتی پیشرفته که به جهت ساختار راه کارهای امنیتی on-premise محدود شده است، این شناسایی و پاسخ  نهایی در حالت ابری به صورت یک ماژول در راه کارهای on-premise ارائه شده است.

به گفته آندری پیسائو، مدیر ارشد محصولات و راه کارهای سزامانی بیت دیفندر:  با ویرایش های جدید، گراویتی زون بیت دیفندر به پلتفرمی کامل و قدرتمند جهت حفاظت از کل فضای سابری سازمانی تبدیل شده است. ما به سازمان ها ابزارهایی می دهیم تا بصورت کامل خطرات را درک و تهدیدهای پیشرفته را که می تواند در هر سطحی مانند نقاط پایانی، شبکه، فضای ابری و افراد تاثیر بگذارد را متوقف کند.

منبع: www.bitdefender.com