باج افزار جدید مدرسه لیوینگستون در نیو جرسی را آلوده میکند

باج افزار جدید مدرسه لیوینگستون در نیو جرسی را آلوده میکند

باج افزار جدید مدرسه ی لیوینگستون را دچار آلودگی کرده است

دانش آموزان مدرسه ی دولتی لیوینگستون در نیوجرسی بی شک چند ساعتی بابت تاخیر در شروع کلاس ها خوشحال هستند. متاسفانه این تاخیر به علت برف نیست بلکه به دلیل حمله ی باج افزار به سیستم های این مرکز آموزشی میباشد.

طبق یک ایمیل که به والدین در روز جمعه ارسال شد. این مدرسه در تاریخ 21 نوامبر 2019 دچار باج افزار شده است.

همانطور که میدانید، سرور های ما از چندی قبل در دسترس نمیباشد. امروز یک کمپانی امنیتی مسئولیت کمک و امنیت سیستم های ما را بر عهده گرفته است. بر اساس چیزی که آنان پیدا کردند، اکنون میتوانیم تایید کنیم که سرور های ما توسط یک گروهک خارجی به باج افزار دچار شده است که جهت رمزنگاری اطلاعات طراحی شده است.

این مدرسه به مقامات قانونی گزارش داده است و با یک شرکت امنیتی در حال همکاری است تا جزییات مربوط به حملات را تحلیل کند.

هنوز مشخص نیست که مهاجمان چگونه به شبکه ی مدرسه دست پیدا کردند یا حتی گونه ی باج افزار به چه صورت است.

مدرسه عنوان کرده است که بیشتر سرویس های مدرسه در حال اجرا و کار میباشند ولی سیستم تلفن آنان و پرتال متمرکز آنان هنوز دچار مشکل شده است.

منبع: www.bleepingcomputer.com