سازنده ی باج افزار HildaCrypt کلید رمز گشای آن را عرضه میکند

ابزار رمزگشایی باج افزار HildaCrypt عرضه میشود

HildaCrypt

سازندگان این باج افزار HildaCrypt تصمیم گرفته اند تا کلید های رمزگشایی این باج افزار را عرضه کنند. با این کلید ها میتوان رمزگشایی را ساخت که تمامی قربانیان این باج افزار بتوانند به صورت رایگان فایل های کد شده ی خود را رمزگشایی کنند.

وقتی یک باج افزار جدید یا گونه شناسایی میشود، برای محققین یک کار بسیار رایج و روتین است که در باره ی آن در توییتر پست بگذارند. این هفته یکی از محققان یک باج افزار جدید به نام STOP را شناسایی کرد.

Tweet

شب گذشته، یکی از این سازندگان باج افزار با محقق تماس گرفت تا به اون بگوید که شناسایی وی اشتباه است و این باج افزار یکی از گونه های HildaCrypt میباشد. در بخشی از این ارتباط، این سازنده ی باج افزار تصمیم گرفت که کلید رمزگشایی مستر این باج افزار را عرضه کند.

با این کلید ها یک ابزار رمزگشایی میتوان ساخت تا به قربانیان اجازه دهد که فایل های خود را رایگان بازیابی کنند.

Released HildaCrypt Decryption Keys

پس از ارائه ی این کلید ها به کارشناس امنیتی معروف، مایکل گیلپسی، آن را تایید کرد، اکنون میتوانید این ابزار رمز گشا را از اینجا دانلود کنید.

باج افزار HildaCrypt برای سرگرمی ساخته شد.

محققان سایت bleepingcomputer گفتمانی با سازنده ی این باج افزار داشتند که اذعان داشتند که این باج افزار صرفا برای خنده و سرگرمی ساخته شده بودند و عملا بحث آموزشی داشته است. آنها میگویند که این باج افزار هیچوقت بر روی فردی استفاده نشده است و محض احتیاط کلید های رمزگشایی آن را نگه داشتند تا مبادا این باج افزار به دست افراد سود جو بیفتد.

منبع: www.bleepingcomputer.com