آموزش تنظیمات مربوط به نتورک در ساختار VMware vSphere - بخش اول

آموزش تنظیمات مربوط به نتورک در ساختار VMware vSphere  - بخش اول

تنظیمات Network در vSphere Client 6.0 :

1- بر روی Host خود کلیک کرده و وارد تب Configuration می شویم.

2- قسمت Network Adapter کارتهای شبکه (VMnic) را به نشان می دهد. سرعت ارتباط و اینکه هر کارت شبکه فیزیکی به کدام vSwitch متصل هستش را در اینجا خواهیم دید.

3- در قسمت Networking ما vSwitch ها و پورت ها را میتونیم ببینیم و می توانیم آنها را مدیریت کنیم.

چیزی که در ابتدا به صورت پیش فرض خواهیم دید:

A) VSwitch0: چون استاندارد شماره گذاری در VMware از صفر هستش.

B) یک Virtual Machine Port Group که در هنگام نصب ESXi بوجود آمده است.

C) یک VMkernel Port که در هنگام نصب ESXi به وجود خواهد آمد.

D) یک Physical Adapter که به vSwitch0 وصل هستش.

اسم پیش فرض Port Group در این قسمت به صورت VMnetwork نمایش داده می شود.

اسم پیش فرض VMkernel Port که در این قسمت به صورت Management network نمایش داده می شود.

نکته مهم:

ترافیک Virtual Machine و Management نباید در یک vSwitch قرار داشته باشند. پس باید با ساخت یک vSwitch دیگر این ترافیکها را از هم جدا کنیم، به دو دلیل:

1) Performance

2) Security (امنیت)

در دنیای واقعی هم ترافیک Management باید در یک Vlan و ترافیک بقیه کامپیوترها هم در یک یا چند Vlan.

برای تفکیک ترافیک Manage از ترافیک VMها باید Port Group (VM network) را پاک کنیم، چیزی که باقی می ماند VMkernel Port (Management) هستش و یک vSwitch دیگر می سازیم و یک Port Group در آن می سازیم.

به این صورت که:

روی Host کلیک می کنیم و به تب Configuration می رویم.

1- Add Networking را انتخاب می کنیم.

2- در قسمت Connection Type گزینه Virtual Machine را انتخاب می کنیم که همان Port Group را برای ما میسازد.

3- در این مرحله باید پورت فیزیکی (VMnic) را که قرار است به این vSwitch متصل کنیم را انتخاب کنیم. این مرحله همان Up Stream ما هستش. در این مرحله مشخص می کنیم که کدام پورت فیزیکی که یک سر آن به Switch Physical هستش به vSwitch ما که نقش Uplink را برای vSwitch ایفا خواهد کرد، وصل شود.

4- در مرحله بعد (Port Group Properties) باید نام این پورت گروپ و Vlan ID آن را مشخص کنیم.

5- در تک تک هاست ها همین مراحل را تکرار می کنیم چون این Standard switch هست و بهتر است که در تمامی هاست ها و vSwitch ها از نام های یکسانی برای VMkernel و Port Group استفاده می کنیم.

General

MTU: مخفف Maximum Transmission Unit هستش و حداکثر سایز یک فریم می باشد.

اگر بر روی هاست کلیک کنیم و از سمت راست بر روی تب Configuration کلیک کنیم، و در قسمت Networking بر روی Properties کلیک کنیم و بر روی ساشی سوییچ Edit بزنیم، می تونیم MTU را مشاهده کنیم.

اگر MTU را در سمت سوییچ مجازی بالا ببریم باید در سمت سوییچ فیزیکی هم بالا ببریم، یعنی تغییرات را باید از مبدا تا مقصد Switching انجام دهیم. به MTU بالاتر از byte1500 اصطلاحاً Jumbo Frame می گویند.

بالا بردین مقدار MTU در جاهایی کاربرد دارد که داریم حجم دیتای بالایی را منتقل می کنیم، مثل Video Streaming، File Server، IP SAN و یا IP Storage و یا SCSI Storage.

پیشنیاز راه اندازی NSX این هستش  که Jumbo Frame  راه اندازی بشه.

 :Vlanاگر بر روی هاست کلیک کنیم و از سمت راست بر روی تب Configuration کلیک کنیم، و در قسمت Networking بر روی Properties کلیک کنیم و بر روی پورت گروپ (VMnetwork) کلیک کنیم و Edit بزنیم، می تونیم Vlan را مشاهده کنیم.

Vlan None (0): یعنی Vlan ای که Tag نداره (unTag).

Vlan ID = all (4095): یعنی Trunk. موارد استفاده این حالت IPS (جلوگیری از نفوذ)، IDS (تشخیص نفوذ)، Monitoring، Wireshark، Packet sniff.

اگر بخواهیم در استاندارد سوییچ (VSS)، Port Mirroring راه اندازی کنیمAll(4095)  اولین شرط آن است.