فیسبوک حساب های جعلی روسیه ای را غیرفعال میکند

فیسبوک حساب های جعلی روسیه ای را غیرفعال میکند

این هفته فیسبوک اعلام کرد که صفحات متعدد، گروه ها و حساب های بسیاری را در پلتفرم اجتماعی خود بسته است که این موارد مربوط به بازیگران روسی بوده است تا به تشویش افکار عمومی علیه انتخابات اوکراین بپردازند.

از چهار کمپینی که توسط فیس بوک شناسایی شده است. سه تا از آنان از روسیه منشا گرفته است. به نظر میرسد آنان جداگانه از یکدیگر عمل میکنند و بر روی موارد سیاسی فعلی و روابط بین المللی متمرکز  هستند.

یکی از این کسب و کار ها با 18 حساب فیسبوک کار میکنند که 9 تا به صورت صفحه هستند و 3 تا به صورت گروه. هدف اصلی آن شکل دهی به افکار کاربران اوکراین با هدف قرار دادن موضوعاتی چون انتقاد پذیری از دولت اوکراین و ارتباط کشور با روسیه میباشد.

استفاده از حساب جعلی برای افراد فریبنده، خبرنگاران مرده ی اوکراین و تاکتیک های جعلی از اقدامات این گروه بوده است.

فیسبوک اظهار داشت: " حدود 80 هزار حساب فیسبوک این صفحات را دنبال میکردند، چیزی حدود 10 حساب دیگر نیز به این گروه اضافه شدند.

یک کمپین که در اوکراین دایر بوده است و در روسیه نیز ریشه داشته است و درگیر رفتار های غیرقابل اعتماد در سطح فیسبوک با استناد به 83 حساب کاربری، دو صفحه ی عمومی و 29 گروه مرتبط و 5 صفحه ی اینستاگرام بوده است شناسایی شد.

هدف اصلی آن پخش پست هایی با مضمون درگیری های نظامی در بخش شرقی کشور، شخصیت های عمومی و مشکلات فعلی سیاسی بوده است.

به گفته ی فیسبوک : " افراد پشت این فعالیت از حساب های جعلی برای جا زدن خود به جای اعضای ارتش اکراین استفاده میکردند. همچنین گروه های مرتبط به فعالیت در ارتباط با موارد ارتشی فعالیت داشتند، همچنین قصد تشویش اذعان عمومی را نیز داشتند."

همچنین کار یک اپراتور روسی یک کمپینی بوده است که در تایلند ریشه داشته است و در اصل بر روی مشکلات مربوط به ژئوپولیتیکال تمرکز داشته است. این فعالیت شامل به اشتراک گذاری روایت های تفرقه آمیز و نظرات مربوط سیاست های تایلند، انتقاد از فعالان دموکرات در کشور، ارتباط بین چین و آمریکا و یا معترضان در هنگ کنگ میباشد.

فیسبوک متوجه شد که همچین فعالیتی توسط فردی در تایلند انجام میشود که با یک مقر خبری در مسکو به نام  New Eastern Outlook شناخته میشود. که توسط دولت روسیه پشتیبانی میشود.

این عملیات 12 حساب فیسبوک و 10 صفحه را مدیریت میکرد که چیزی حدود 38 هزار فالوور را داشت و تبلیغات در فیسبوک کمتر از 18 هزار دلار را در پی داشت.

اگرچه، بزرگترین کمپین درگیر در این مسئله که توجه فیسبوک را جلب کرد در هندوراس بود و بر روی مسائل منطقه ای متمرکز بود. این پلتفرم اجتماعی 181 حساب و 1.488 صفحه ی فیسبوک  مربوط به این عملیات را حذف کرد.

در پس این عملکرد افرادی بودند که برای دولت هندوراس فعالیت هایی داشتند که با نام های جعلی و تصاویر غیر حقیقی فعالیت داشتند.

منبع: https://www.bleepingcomputer.com