تنظیم DNS داینامیک (DDNS) در CentOS لینوکس

تنظیم DNS داینامیک (DDNS) در CentOS لینوکس

DDNS روش ساده ای است که قابلیت استفاده از کامپیوتر یا روتر را با استفاده از Internet protocol suite فراهم می کند تا به صورت آنی DNS را برای تغییر و تنظیم hostname و ... مطلع سازد.

چگونه DDNS  را در سیستم عامل سرورCentOS Linux  راه اندازی کنیم؟

DDNS به صورت آنی DNS را برای تغییر و تنظیم hostname و ... مطلع می سازد. به عنوان مثال، gateway اینترنت آدرسهای آیپی DHCP را به بیش از 300 عدد کامپیوتر اختصاص می دهد و سرور DNS مشخصات آن hostnameها را از طریق DNS queries مانند pc122.floor2.example.com ثبت می کند.

به عبارت دیگر، DDNS به یک کلاینت اجازه می دهد که hostname خود را در DNS از طریق DHCP به روز و ثبت کند. با این حال، شما باید DHCP و DNS سرور 9BIND را برای همه کلاینت ها پیکربندی کنید.

 

گام اول: به روز رسانی تنظیمات DHCP
دستور زیر را وارد کنید
# vi /etc/dhcpd.conf

 

اطمینان حاصل کنید که کلاینت ها مجاز به آپدیت رکورد hostname ها در DNS هستند، برای این کار دستور زیر را وارد کنید:

 
از فایل rndc.key در 9BIND استفاده کنید، وارد کنید:

 

 
اجازه دهید dnsknowledge.com از این دستور استفاده کند:
 

 

ذخیره کنید و فایل را ببندید.
 
گام دوم: پیکربندی DNS سرور 9BIND
 
در این مرحله، برای ویرایش فایل پیکربندی BIND9 و دسترسی DDNS به Zone داده شده، دستور زیر را وارد کنید:
 
# vi /var/named/chroot/etc/named.conf
 
اطمینان حاصل کنید که dnsknowledge.com دسترسی دارد که کلاینت ها را آپدیت کند:
 
ذخیره کنید و فایل را ببندید. در نهایت مطمئن شوید که فایل های زیر با مجوز های صحیح وجود دارد:
 
# touch /var/named/chroot/var/named/dnsknowledge.com.zone.jnl

chown named:named /var/named/chroot/var/named/dnsknowledge.com.zone.jnl #
 
ذخیره کنید و فایل را ببندید. سپس، هر دو سرویس DHCP و 9BIND را مجدد راه اندازی کنید:
 
# service named restart
 service dhcpd restart #

منبع: www.dnsknowledge.com