مردی به جرم اخاذی 10 میلیون دلار به 51 ماه حبس محکوم شد

شخصی به نام موفتا آدامو به 51 ماه زندان (چهار سال و سه ماه) به جرم سرقت بیش از 10 میلیون دلار از طریق پیام های دروغین عاشقانه و اغواگرانه در بین سال های 2014 و 2018 محکوم شد.

این پروسه ی کلاه برداری توسط چهار فرد دیگر به صورت سازمان یافته در غنا صورت گرفت.

به گفته ی متخصص امنیتی جافری برمن " موفتا آدامو و دستیارانش مبالغ بسیار زیادی را از افراد آسیب پذیر در سراسر آمریکا از طریق ایمیل های کاری و پیام های اغواء گرانه عاشقانه را فریب داده است."

بجز حکم زندان، فرد خاطی سه سال نظارت بر روی رفتار و عملکرد دارد و میبایست مبلغ 114.281.51 دلار را میبایست پرداخت کند و غرامت 443.000 دلاری را به قربانیان بپردازد.

دو فرد دیگر که در این موضوع دخیل بودند به 48 ماه زندان نیز محکوم شدند. آنان نیز سه سال نظارت پس از حبس بر روی رفتار و عملکرد را خواهند داشت و میبایست به قربانیان غرامت پرداخت کنند.

این پنج متهم به شرکت در این سرقت و کلاه برداری میلیون ها دلار از کسب و کار های تجاری و شخصی در سراسر ایالات متحده محکوم شدند و این پول را در قالب یک فرایند پول شویی به یک شبکه ی حساب بانکی در غنا از طریق بانکی در برانکس نیویورک منتقل میکردند.

Business Email Compromise scam

این گروه مجرمان سایبری شرکت هایی را در سراسر ایالات متحده به عنوان بخشی از کسب و کار کلاه برداری هدف قرار دادند. و قصد فریب کارمندان بخش مالی این سازمان ها را میکنند تا بودجه و دریافتی های شرکت را به حساب بانکی که تحت کنترل خود دارند، انتقال دهند.

اول، اعضای سازمان ایمیل های مشابه ای با تغییرات جزیی همچون حساب های ایمیل که توسط کارمندان شرکت قربانی استفاده میشود میسازند تا بتوانند نظر فرد را جلب کنند.

این ایمیل های اغوا گرانه به قربانیان ارسال میشود که حاوی حروف مجوز جعلی برای انتقال سیگنچر های اعضای سازمان میباشد.

این مسئله به مجرمان اجازه میدهد تا در نهایت بعضی از اهداف خود را قانع کنند تا هزاران دلار پول را به حساب های تحت کنترل خود واریز کنند.

اینگونه حملات BEC حملات بسیار گسترده ای هستند که پول های سازمان را به سرقت ببرند.

مشخصا اینگونه حملات نیاز به اطلاعات فنی زیادی ندارد چرا که آنان بیشتر تمرکز بر فریب کاربران از طریق مهندسی اجتماعی دارند  و درآمد های شرکت های مختلف را به حساب های مرتبط خود منتقل میکنند.

کلاه برداری احساسی

به منظور راه اندازی پروسه کلاه برداری به اصطلاح رمانتیک، مجرمین پیام های الکترونیکی همچون ایمیل، پیامک یا سایت های آنلاین دوست یابی ارسال میکنند و قصد بر فریب کاربران مجرد مرد و زن که بالای شصت سال دارند و تنها زندگی میکنند را دارند، اینکار از طریق یک پروکسی جعلی انجام میشود.

همانطور که در اتهامات لحاظ شده است، پس از اینکه شیادان اعتماد قربانیان را از طریق هویت جعلی به دست می آوردند. به تظاهرات دروغین روی می آورند و با اغوا این افراد از طریق برطرف کردن برخی علایق و نیاز های سطحی پول های کلانی را دریافت میکنند.

گروه مجرمان قربانیان خود را قانع میکردند تا از حساب بانکی آنان خرید های غیرقانونی انجام دهند.

این گروه خرابکار قادر بودند که بیش از 10 میلیون دلار از قربانیان خود جور کنند. این پول از طریق یک شعبه ی بانکی در برانکس نیویورک منتقل میشد. این حساب ها با اسم های جعلی، هویت های دزدیده شده افتتاح شده بودند.

Bleepingcomputer.org