گونه ی جدید Stuxnet به دستگاه های صنعتی ایران حمله میکند

یک بد افزار مشابه با بد افزار Stuxnet ولی پیچیده تر و خشن تر به احتمال زیاد به زیرساخت ها و شبکه های حیاتی در ایران آسیب رسانده است.

جزییات در ارتباط با این حمله ی جدید در این لحظه سطحی میباشند از آنجایی که هیچ جزییاتی در رابطه با این حمله ی احتمالی وجود ندارد پس میزان خسارت یا دلیل این حمله هنوز مشخص نیست.

یک گزارش در روز چهارشنبه از سوی خبرگذاری اسراییلی میگوید که: " ایران در روز های گذشته اعتراف کرده است که مجددا با یک حمله مشابه stuxnet-like مواجه شده است که سخت تر، شدید تر و پیشرفته تر از ویروس قبلی میباشد که به زیرساخت ها و شبکه های استراتژیک ضربه زده است."

رهبر ایران آیت الله خامنه ای در یک سخنرانی تلویزیونی در روز یکشنبه گفته است که لایه های دفاعی داخلی کشور میبایست در برابر تهاجم های دشمن از طریق تهدیدات جدید مقاوم تر باشند.

درهمان روز، سردار جلالی، طبق نقل سازمان خبری ایسنا، رییس سازمان دفاع سابق ایران که مسئول مبارزه با فعالیت های خرابکارانه میباشد گفته است که سازمان نسل جدیدی از حملات stuxnet شناسایی و خنثی شد. این حملات شامل بخش های زیادی بوده است و سعی در نفوذ به سیستم ایرانیان داشته است.

آلودگی stuxnet به نظر میرسد که ساخته ی سازمان های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل میباشد. این گونه یک ابزار پیشرفته میباشد که انحصارا طراحی شده است تجهیزات سیستمی زیمنس را هدف قرار دهد. به طور دقیق تر، این ابزار PLC ها را برای سانتریفیوژ ها در غنی سازی هسته ای در بسیاری از نیروگاه های ایران بازنویسی کرده است.

این ابزار برای مقاصد خرابکاری ساخته شده است، این بد افزار اقدامات مخفیانه دارد و طوری این مسئله ی خسارت به سانتریفیوژ را جلوه میدهد که انگار این فرایند نتیجه ی یک نقص فنی تصادفی در تجهیزات بوده است. 

محتوای خبری بیشتر

پیش از این، رسانه ها اخباری را در رابطه با سردار جلالی پوشش دادند که اذعان داشت که تلفن موبایل رییس جمهور حسن روحانی میبایست با یک مورد امن تر جایگزین شود چرا که شنود میشده است. منبع این خبر آژانس خبری ایسنا بوده است که از مقامات رسمی ایرانی نقل میکرده است.
گروه روابط عمومی سازمان دفاع پاسداران این اخبار را جعلی تلقی کرده است و اذعان دارد که این اطلاعات خارج از چارچوب تهیه شده است. این آژانس خبری تصریح کرده است که اظهارات سردار جلالی یک اخطار در رابطه با ریسک جلوگیری از استراق سمع در صورت تماس های تلفنی رمزنگاری نشده ی مقامات ایرانی در خارج از کشور بوده است.

 

منبع: www.bleepingcomputer.com