سازمان امنیت ملی میلیون ها تماس تلفنی ضبط شده را به دلیل مشکلات فنی پاک میکند

سازمان امنیت ملی میلیون ها تماس تلفنی ضبط شده را به دلیل مشکلات فنی پاک میکند

آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) هفته ی گذشته اعلام کرد که هزاران میلیون تماس های تلفنی و پیامک را از تاریخ 2015 پاکسازی میکند.

آژانس گفت که در حال حذف برخی از اطلاعات از سیستم های خود بوده که با آنالیز بعضی از بخش ها متوجه بی نظمی های فنی در اطلاعات دریافتی از سوی ارائه دهندگان سرویس های مخابراتی شده است.

NSA اعتراف میکند که بیش از حد مجاز اطلاعات دریافت میکند.

آژانس امنیت ملی میگوید که امسال جزییات بیشتری نسبت به رکورد های تلفن همراه را دریافت کرده است که میبایست در چهارچوب قانونی قرار میگرفته است.

سازمان NSA اذعان دارد که تاریخ ثبت تماس های ضبط شده به 2015 برمیگردد. آژانس شروع به پاکسازی این اطلاعات از تاریخ 23 می از امسال کرده است اما این اتفاق را از هفته ی پیش اعلام کرد.

مقامات این آژانس اعلام کرده اند: " ریشه ی اصلی این مشکل به مدت ها پیش باز میگردد"

مقامات همچنین اذعان دارند که این واقعه را به مافوق های نظاره گر همچون کمیته ی نظارت کنگره گزارش دادند.

در یک پست خبری، امنیتی ملی و خبرنگار آزادی های داخلی مرسی ویلر اشاره به این موضوع داشت که این بار اولی نیست که NSA قوانین را زیرپا میگذارد. وی پنج واقعه ی دیگر از سال های گذشته را خاطرنشان کرد که در آن NSA اطلاعات شخصی را ذخیره میکرد. اما اینبار به نظر میرسد انگشت اتهام به سوی سازمان ارتباطات و مخابرات نشانه میرود.

www.bleepingcomputer.com