هرزنامه های به ظاهر واناکرای تنها اسپم های دروغین میباشند

هرزنامه های به ظاهر واناکرای تنها اسپم های دروغین میباشند

یک کمپین هرزنامه جدید در راه است که وانمود میکند از سوی گروهی به نام wannaCry-Hack-Team میباشد که اذعان دارد که باج افزار معروف واناکرای بازگشته است

و اینکه سیستم دریافت کننده آلوده شده و قربانیان میبایست برای بازگشت فایل های خود بیت کوین پرداخت کنند. لازم به ذکر است که این ایمیل چیزی جز اسپم و ادعای دروغین نیست و سیستم شما هیچ مشکلی ندارد و میبایست این هرزنامه به سطل آشغال ایمیل شما منتقل شود.

این ایمیل ها از پریروز تاریخ 21 ژوئیه شروع به انتشار کردند و برای اولین بار در سایت reddit مشاهده شدند. این ایمیل ها با عنوان هایی چون !!!!اخطار، واناکرای!!! منتشر شدند و کاربران را نگران کردند.

این ایمیل ها عنوان داشتند که واناکرای بازگشته است و سیستم هایی که آن را دریافت کرده اند به یک آلودگی دچار شدند و اطلاعات کاربر تا 22 ژوئن بین ساعات 5:00 تا 10:00 شب پاک میشوند مگر اینکه دریافت کننده 1 بیت کوین به آدرس مورد نظر هکر ارسال کند. آدرس بیت کوین رایجی که در این ایمیل ها مشاهده شده است:  1Mvz5SVStiE6M7pdvUk9fstDn1vp4fpCEg16Tq8gaad5FJ3c6mrC86e1pmqQ666dYSvv13AEiPcnqHRRwbJRUsPLbcgX3roTTPGSMu15TxgGK5AMvdeupbcKbk3g36zctnS9ThnU1FXZ9yoagBMnnrkZscQzKnC2hkgX5uDgUR.
خوشبختانه کسی تاکنون در دام این هرزنامه های دروغین نیوفتاده است و بیت کوینی ارسال نکرده است. پس اگر یکی از این ایمیل ها را رویت کردید، سیستم شما هیچ مشکلی ندارد. فایل های شما پاک نخواهد شد و هیچ مشکلی شما را تهدید نخواهد کرد.

منبع: bleepingcomputer.com