کاهش میزان شکایت ها از باج افزاران در سال 2017

طبق یک گزارش جرم شناسی سالانه توسط سازمان FBI، تعداد افرادی که آلودگی توسط باج افزار را به مقامات آمریکایی گزارش دادند در سال گذشته کاهش یافته است.

در سال 2017، FBI اذعان دارد که تنها 1783 شکایت نسبت به آلودگی باج افزار داشته است، رقمی بسیار کمتر از 2673 شکایاتی که در سال 2016 و یا 2453 شکایتی که در 2015 دریافت شد بوده است.

آمار به طور عجیبی پایین است چرا که باج افزاران به عنوان تهدید سال در 2017 شناخته شدند که بسیاری از آنان همچنان فعال میباشند که سه مورد از آنان شیوع جهانی داشتند و قربانیان بسیاری را در پی داشتند.

2014

2015

2016

2017

1,402

2,453

2,673

1,783

 

این آمار 1783 تایی، باج افزار را بیست و چهارمین جرایم رایانه ای قرار میدهد. بر اساس گزارشاتی که توسط IC3 به دست رسیده است، قربانیان میگویند باج افزار تقریبا خسارتی حدود 2.334.365 دلار وارد کرده است.

چیزی که این ارقام و اعداد نشان میدهند این است که قربانیان همچنان آلودگی های باج افزار را به مقامات رسمی گزارش نمیدهند. در اکثر موارد باج را پرداخت کرده، یا از طریق بکاپ بازیابی کرده اند یا اینکه صرفا ویندوز سیستم ها را مجدد نصب کرده اند.

FBI به قربانیان توصیه کرده است که آلودگی های باج افزار خود را به IC3 گزارش دهند تا ماموران بستر قانونی برای پیگرد مهاجمین داشته باشند و خلاصه ای از وقایع مورد نظر را در گزارشات خود داشته باشند.

پرداخت به باج افزاران به هیچ عنوان توسط FBI توصیه نمیشود

در تمامی موارد (آلودگی باج افزار) FBI سازمان ها را مجاب به تماس با مقامات رسمی میکند تا وقوع باج افزار را اطلاع دهند و وضعیت را گزارش کنند. همچنین پرداخت باج توسط این سازمان توصیه نمیشود و تضمینی بر بازگشت فایل ها وجود ندارد. در واقع برخی از اشخاص و سازمان ها حتی پس از پرداخت نیز کلید رمزگشایی دریافت نکردند.

به گفته این سازمان، پرداخت باج، مجرمان را تشویق به هدف قرار دادن دیگر سازمان ها برای سود بیشتر میکند و یک محیط سود آور را برای آنان فراهم میکند که دیگر مجرمان نیز جذب آن شوند.

منبع: www.bleepingcomputer.com