تست محافظت همیشگی برترین آنتی ویروس های 2018 (مارس)

تست مقایسه برترین آنتی ویروس های ماه مارس 2018 منتشر شد. آنتی ویروس بیت دیفندر همچنان در صدر باقیست.

تست محافظت همیشگی سایت مستقل Av-Comparatives.org در ماه مارس 16 آنتی ویروس برتر در زمینه ی امنیت شبکه و سیستم میباشند. این مقایسه توسط محققان و کارشناسان امنیتی مجموعه av-comparatives.org انجام میشود و میزان درصد شناسایی و خطای آنتی ویروس را نشان میدهد. آنتی ویروس بیت دیفندر در زمینه ی بیت دیفندر سازمانی و بیت دیفندر خانگی موفق به شناسایی 100 درصد و صفر خطا شده است. در تصویر پایین چارت مقایسه و رده بندی را از چپ به راست مشاهده میکنید:

رتبه اول : Bitdefender  | شناسایی: 100% ، خطا : 0

رتبه دوم : Panda | شناسایی: 100% ، خطا : 4

رتبه سوم : TrendMicro | شناسایی: 100% ، خطا : 9

رتبه چهارم : F-Secure | شناسایی: 100% ، خطا : 30

رتبه پنجم : Symantec | شناسایی: 99.5% ، خطا : 5

رتبه ششم : Kaspersky | شناسایی: 99.5% ، خطا : 0

رتبه هفتم : Avira | شناسایی: 99.5% ، خطا : 2

رتبه هشتم :ESET - VIPRE | شناسایی: 99.1% ، خطا : 0

رتبه نهم :Emsisoft | شناسایی: 99.1% ، خطا : 1

رتبه دهم : McAfee | شناسایی: 99.1% ، خطا : 2

رتبه یازدهم : Tencent | شناسایی: 98.6% ، خطا : 0

رتبه دوازدهم :  AVG - Avast | شناسایی: 98.6% ، خطا : 2

رتبه سیزدهم : Bullguard | شناسایی: 97.7% ، خطا : 1

رتبه چهاردهم : K7 | شناسایی: 96.8% ، خطا : 3

رتبه پانزدهم : Microsoft | شناسایی: 94.4% ، خطا : 6

رتبه شانزدهم : Quick heal | شناسایی: 92.2% ، خطا : 1