بیت دیفندر در فهرست برترین های AV-TEST 2018

آنتی ویروس بیت دیفندر در زمینه بیت دیفندر سازمانی و بیت دیفندر خانگی موفق به کسب 100 درصد محافظت توسط لابراتوری AV-TEST شده است.

سایت و لابراتوری معتبر AV-Test به تازگی فهرستی متشکل از برترین آنتی ویروس ها در زمینه ی میزان شناسایی آلودگی ها و ویروس ها منتشر کرده است. این لیست حاوی 20 پکیج امنیتی آنتی ویروس میباشد. این تست در دسامبر و نوامبر سال 2017 انجام شد و نتیجه ی آن در تاریخ 19 فوریه 2018 عرضه شد. این رده بندی در دو دسته ی تست محافظت همیشگی و میزان شناسایی آلودگی آنتی ویروس ها را مقایسه کرده است.

همانطور که در فهرست بالا مشاهده میکنید، آنتی ویروس بیت دیفندر با شایستگی در تست محافظت واقعی و میزان شناسایی موفق به دریافت 100 درصد میزان شناسایی شده است. بیت دیفندر در زمینه ی بیت دیفندر سازمانی و بیت دیفندر خانگی قابل تهیه و خریداری میباشد. همچنین امکان ارائه ی خدمات توسط نماینده بیت دیفندر ( پانا فناور پارسیان) جهت پشتیبانی بیت دیفندر نیز توسط نیروهای مجهز وجود دارد.

منبع: www.av-test.org