نسخه 6.3.5.1

نسخه 6.3.5.1

به روز رسانی کنسول آنتی ویروس

به روز رسانی بیت دیفندر
نسخه: 6.3.5.1

اکسپلویت آلوده ی پردازنده Spectre و  Meltdown

با توجه به آسیب پذیری های اخیر پردازنده ها و نقص های Meltdown و Spectre، بیت دیفندر در حال اجرای ارزیابی های عملکردی و یکسان سازی بین محصولات گرویتی زون و پچ های اخیر امنیتی میباشد.

دسته ای از به روز رسانی ها در تاریخ 8 ژانویه 2018 منتشر شدند. متعاقبا، به روز رسانی های بیشتر نیز در دسترس خواهند بود.

مشکلات حل شده:

  • مشکلی که باعث ایجاد اختلال در دانلود پکیج های به روز رسانی ویندوز و سیستم عامل مک به وجود می آمد برطرف شده است. این مسئله زمانی که نسخه ی ماشین گرویتی زون به 6.3.3.4 ارتقا یافت، به وجود آمد.
  • مشکل استفاده از منابع سیستمی چون رم در ویندوز های ریلی نیز پس از به روز رسانی 6.2.26.964 به وجود آمد که با این به روز رسانی جدیدتر برطرف شده است.
  • مشکل دریافت گزارش در سال 2018 و انتخاب هفته ی گذشته و هفته ی جاری نیز برطرف شده است. جزییات این گزارشات یا مفقود شده بود یا مربوط به هفته ی جاری بودند. مشکلات برطرف شده از یک الی دو هفته ی دیگر پس از به روز رسانی برطرف خواهند شد.