تست محافظت همیشگی برترین آنتی ویروس ها 2017 (شش ماه اول سال)

تست محافظت همیشگی آنتی ویروس های برتر در 6 ماه اول سال

تست محافظت همیشگی سایت مستقل Av-Comparatives.org در 6 ماه اول سال شامل 20 آنتی ویروس برتر در زمینه ی امنیت شبکه و سیستم میباشند. این مقایسه توسط محققان و کارشناسان امنیتی مجموعه av-comparatives.org انجام میشود و میزان درصد شناسایی و خطای آنتی ویروس را نشان میدهد.

رتبه اول : Trend Micro | شناسایی: 100% ، خطا : 53

رتبه دوم : Bitdefender | شناسایی: 99.9% ، خطا : 5

رتبه سوم : Kaspersky | شناسایی: 99.8% ، خطا : 1

رتبه چهارم : Panda | شناسایی: 99.8% ، خطا : 11

رتبه پنجم : Tencent | شناسایی: 99.8% ، خطا : 12

رتبه ششم : Symantec | شناسایی: 99.7% ، خطا : 33

رتبه هفتم : VIPRE | شناسایی: 99.7% ، خطا : 4

رتبه هشتم : F-Secure | شناسایی: 99.6% ، خطا : 219

رتبه نهم : Avast | AVG | شناسایی: 99.6% ، خطا : 10

رتبه دهم : AVIRA | شناسایی: 99.5% ، خطا : 11

رتبه یازدهم : Fortinet | شناسایی: 98.8% ، خطا : 13

رتبه دوازدهم : eScan | شناسایی: 98.8% ، خطا : 16

رتبه سیزدهم : Microsoft | شناسایی: 98.8% ، خطا : 27

رتبه چهاردهم : BullGuard | شناسایی: 98.7% ، خطا : 27

رتبه پانزدهم : ESET | شناسایی: 98.5% ، خطا : 1

رتبه شانزدهم : CrowdStrike | شناسایی: 98.3% ، خطا : 8

رتبه هفدهم : Adaware | شناسایی: 97.8% ، خطا : 0

رتبه هجدهم : McAfee | شناسایی: 97.7% ، خطا : 99

رتبه نوزدهم : Emsisoft | شناسایی: 93.5% ، خطا : 27

رتبه بیستم : Seqrite | شناسایی: 92.9% ، خطا : 59