مشتریان حائز شرایط استفاده از کمپین :

تمامی مراکز بهداشت و درمان شامل: بیمارستان ها، درمانگاه ها، آزمایشگاه ها، پزشکان و دندانپزشکان.

توجه: داروخانه ها، سایت های پزشکی، سایت های فروش اقلام پزشکی و ادارات مربوطه شامل این کمپین نمی شوند.