چگونه پالیسی ها را در پنل مدیریتی بسازیم؟ (Relay)

این بخش به شما این اجازه را می دهد که تنظیمات مربوط به ارتباطات و به روزرسانی را برای اندپوینت هایی که ریلی به آنها اختصاص داده شده تعریف کنید.

Communication

این قسمت شامل تنظیمات پروکسی برای ارتباط بین ریلی اندپوینت ها و اجزای گرویتی زون می باشد.

Keep installation settings: این گزینه از تنظیمات اعمال شده در پکیج نصبی استفاده می کند.

Use proxy defined in the General -> Settings section: این گزینه از تنظیمات مربوط به همین Policy استفاده می کند.

Do not use proxy: زمانی که است که اندپوینت ها به وسیله پروکسی با اجزای مشخصی از بیت دیفندر ارتباط برقرار نمی کنند.

Update

این قسمت به شما این امکان را می دهد تا تنظیمات به روزرسانی را برای اندپوینت ها با ریلی مشخص کنید:

در قسمت Update شما می توانید تنظیمات زیر را پیکربندی کنید:

Update:

Check for updates every (hours): در این قسمت شما می توانید مشخص کنید که ریلی هر چند ساعت یکبار بروز رسانی را بررسی کند.

Download Folder: یک پوشه در سیستم ریلی قرار داده شده که آپدیت محصول و ویروس ها در آن دانلود و همچنین منعکس می شود. اگر می خواهید که پوشه مخصوصی برای دانلود مشخص کنید مسیر کامل آن را در فیلد مربوطه وارد کنید.

پیشنهاد می شود که یک پوشه اختصاصی برای آپدیت محصول و ویروس ها مشخص کنید. از انتخاب پوشه ای شامل فایل های سیستمی و شخصی دوری کنید.

محل به روز رسانی به صورت پیش فرض برای ریلی http://upgrade.bitdefender.com می باشد.

شما می توانید مکان های دیگری برای به روز رسانی به وسیله وارد کردن آیپی یا نام هاست محلی (Local hostname) یک یا چند ماشین ریلی در شبکه مشخص کنید. سپس اولویت آنها را را با استفاده از دکمه های پیکربندی کنید. اگر اولین محل به روز رسانی در دسترس نباشد بعدی مورد استفاده قرار می گیرد و به همین ترتیب.

برای مشخص کردن محل بروز رسانی دلخواه به روش زیر عمل می کنیم:

آدرس آپدیت سرور جدید را به یکی از دو روش زیر در فیلد Add location وارد کنید:

1- update_server_ip:port

2-  update_server_name:port

پورت پیش فرض برای آپدیت 7074 می باشد.

اگر ارتباط ریلی با آپدیت سرور محلی از طریق پروکسی باشد،Use Proxy  را انتخاب کنید. تنظیمات پروکسی را می توانید از General بخش Settings انجام دهید.

برروی  (ADD) کلیک کنید تا آپدیت سرور به جدول اضافه شود.

برای اولویت بندی محل های به روز رسانی از دکمه های پیکان  در سمت راست جدول استفاده کنید.

و برای حذف کردن یک محل به روز رسانی از لیست برروی دکمه  متناظر آن کلیک کنید.